#ML

Business Intelligence Hackathon

Business Intelligence – це здатність виявляти нетривіальні зв’язки, прогнозувати розвиток подій і планувати дії, направлені на досягення мети бізнесу. Business Intelligence об’єднує підходи до аналізу даних з метою оптимізації управлінських рішень. На хакатон буде винесено ряд задач, пов’язаних з сучасними проблемами Business Intelligence, які зачіпають ряд суміжних галузей Computer Science – Computer Vision, Data Science, […]

Join us!

Follow us on social media to be informed about future events

facebookfacebook telegramtelegram youtubeyoutube mediummedium
Social media image